ES | EN | CZ | SK

Online poradenství

videokonferencí nebo telefonicky

Vyplňte následující formulář a budeme Vás kontaktovat:

Právní upozornění a ochrana osobních údajů

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Webová stránka www.online.mva.legal, jako i webová stránka www.moreno-vlk.com (dále jen "Stránka") jsou majetkem společnosti Moreno Vlk & Asociados SLP (dále jen "MVA") ESB85881043 s adresou v Madridu, Agastia 128 (28043 Madrid), Španělsko, zapsaná v obchodním rejstříku v Madridu, svazek 27.524, list 95, oddíl 8, strana M-495953, telefon +34 914 571 738, e-mail madrid@moreno-vlk.com.

Přístup na stránku je úplně bezplatný, a to bez ohledu na náklady, které pro Uživatele může znamenat připojení na internet, které nese výlučně Uživatel.

Použití stránky znamená přijetí těchto podmínek a v žádném případě neznamená poskytnutí jakýchkoli služeb poskytovaných společností MVA. Jakékoli poskytování služeb musí být dopředu naceněné společností MVA a akceptované klientem.

Duševní Vlastníctví

Celý obsah stránky je majetkem společnosti MVA nebo třetích stran, a použití stránky NEAUTORIZUJE Uživatele k jejímu použití.

Vyloučení odpovědnosti

Společnost MVA nezodpovídá za pravdivost nebo přesnost obsahu stránky, protože tento obsah má pouze všeobecný charakter, který je nedostatečný pro jakékoli rozhodnutí Uživatele.

Pokud jde o jakýkoli odkaz na obsah třetích stran, společnost MVA nezodpovídá za takový obsah, jako je stanoveno v článku 17 zákona č. 34/2002 z 11. června o službách informační společnosti a elektronickém obchodu (dále jen "LSSI").

Ochrana osobných údajů

Veškeré informace o zacházení s vašimi osobními údaji na stránce najdete v Pravidlech ochrany osobních údajů.

Rozvodové právo

Toto právní oznámení se řídi výlučně zákony Španělského království.


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prostřednictvím této stránky se osobní údaje neshromažďují od uživatelů bez jejich vědomí ani se nepřenášejí třetím stranám.

S cílem poskytnutí co nejlepších služeb a usnadnit jejich používání se anonymně analyzuje počet navštívených stránek, počet návštěv, a stejně i aktivita návštěvníků a jejich frekvence používání. Na tyto účely společnost MVA používá statistické informace připravené poskytovatelem internetových služeb.

MVA nepoužívá cookies na shromažďování informací od uživatelů, ani nezaznamenává přístupové IP adresy. Na technické účely se používají pouze vlastní soubory dočasných cookie souborů (ty, které umožňují uživatelům procházet webem a využívat různé možnosti a služby, které na něm existují).

Stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran, jejichž zásady ochrany osobních údajů stojí mimo kontrolu MVA. Vstupem na tyto webové stránky se můžete rozhodnout, zdali akceptujete jejich zásady ochrany osobních údajů a soubory cookie.


ZÁKLADNÍ INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Odpovědnost za zpracování

S osobními údaji, které by se mohly sbírat přímo od zainteresované strany, se bude zacházet jako s důvěrnými a budou začleněné do odpovídající zpracovatelské činnosti, kterou vlastní MVA.

Účel zpracování

Data se zpracovávají výlučně za účelem přímé komunikace s Uživatelem, pokud o to před tím požádali, a pouze za účelem jejich konzultace.

Uchovávání údajů

Poskytnuté osobní údaje se uchovávají po dobu nevyhnutelnou k splnění účelu, na který se shromažďují.

Datová komunikace

Osobní údaje se všeobecně nebudou poskytovat třetím stranám, s výjimkou případu zákonné povinnosti.

Práva zainteresovaných stran

Každý má právo získat potvrzení o zpracovávání svých údajů, které vykonává MVA. Můžete si uplatnit svoje práva na přístup, opravu, vymazání a přenosnost svých údajů, na omezení a nesouhlas s jejich zpracováním, jako i na to, abyste nepodléhali rozhodnutím založeným výhradně na automatickém zpracování Vašich údajů, kontaktováním MVA, Moreno Vlk & Asociados SLP, calle Agastia 128, 28043 Madrid, telefonicky +34 914 571 738 nebo e-mailem madrid@moreno-vlk.com.

POSLAT

Děkuji

Váš dotaz byl úspěšně zaslán s následujícími údaji:

Jméno a příjmení:
E-mail:
Telefonní číslo:
Zde napište Váš dotaz:

Brzy Vás budeme kontaktovat.

Zkontrolujte údaje

Prosím, zkontrolujte, že následující políčka jsou správně vyplněné:

Jméno a příjmení
Správný e-mail
Alespoň 9-místné telefonní číslo
Zde napište Váš dotaz
Právní upozornění akceptované

Nyní klikněte na ODESLAT.